Bạn khát khao đạt được thành công trong kinh doanh, “đọc vị” khách hàng, phát triển năng lực lãnh đạo, xây dựng đội nhóm, tạo động lực cho bản thân và cộng sự?

Bạn muốn làm chủ kiến thức chuyên sâu về DISC & Motivator, áp dụng những thành tựu nghiên cứu của bộ công cụ này để tối ưu hóa hiệu quả giao tiếp và thấu hiểu người khác?

Bạn mong muốn trở thành chuyên gia DISC & Motivator để giúp các chủ doanh nghiệp thấu hiểu bản thân, nhân viên, khách hàng và đối tác?

Hãy tham gia khóa huấn luyện giảng viên DISC & Motivator để có cơ hội trở thành nhà huấn luyện quốc tế, “làm chủ” những kiến thức về khoa học hành vi và động lực thúc đẩy con người. Qua đó, hướng dẫn các chủ doanh nghiệp ứng dụng thành quả nghiên cứu của DISC & Motivator giao tiếp hiệu quả, phát triển năng lực lãnh đạo, kiến tạo đội ngũ, thấu hiểu khách hàng, đẩy mạnh doanh số bán hàng và gia tăng lợi nhuận.

DISC – Thấu hiểu bản thân và “đọc vị” tính cách thông qua CÁCH THỂ HIỆN hành vi

DISC là công cụ đánh giá phong cách hành vi con người được Tiến sĩ Tony Alessandra phát triển dựa trên những nghiên cứu của Tiến sĩ William Moulton Marston. DISC là chữ viết tắt của bốn phong cách hành vi chủ yếu Thống trị (Dominance) – Ảnh hưởng (Influence) – Kiên định (Steadiness) – Tuân thủ (Compliance).

DISC hỗ trợ chủ doanh nghiệp thấu hiểu đội ngũ nhân viên và “đọc vị” tính cách khách hàng thông qua cách thể hiện hành vi để gia tăng doanh số bán hàng nhờ thay đổi cách thức tương tác phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

DISC giúp chủ doanh nghiệp giảm thiểu chi phí tuyển dụng nhờ bổ nhiệm nhân sự đúng vị trí và chức năng công việc, phối hợp đội ngũ làm việc hiệu quả và tăng cường hiệu suất công việc.

Motivator – Thấu hiểu động lực thúc đẩy bản thân

Motivator là công cụ đánh giá 7 yếu tố tạo động lực gồm: Tính Thẩm mỹ (Aesthetic), Tính Vị tha (Altruistic), Tính Kinh tế (Economic), Tính Cá nhân (Individualistic), Tính Chính trị (Political), Tính Lý thuyết (Theoretical), Tính Quy tắc (Regulatory). Đây là công cụ đánh giá được Tiến sĩ Tony Alessandra phát triển dựa trên những nghiên cứu của Tiến sĩ Eduard Spranger và Gordon Allport về giá trị, động lực và khát vọng của con người.

Motivator ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về những yếu tố tạo động lực nội tại để mỗi người tự phát hiện và phát huy thế mạnh của bản thân, thấu hiểu được nhu cầu và mong muốn của người khác.

Motivator hỗ trợ chủ doanh nghiệp thấu hiểu nhu cầu của đội ngũ, khơi gợi tiềm năng và giúp họ phát huy thế mạnh trong công việc nhằm tối đa hóa hiệu suất và nâng cao năng lực làm việc của toàn bộ đội ngũ.

DISC & Motivator - BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ PHONG CÁCH HÀNH VI VÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CON NGƯỜI

Sự kết hợp hoàn hảo của DISC & Motivator tạo nên bộ công cụ đánh giá phong cách hành vi và động lực thúc đẩy của con người một cách toàn diện, hệ thống và khoa học.

DISC đánh giá phong cách hành vi, Motivator giải thích nguyên nhân sâu xa của những hành vi ấy. DISC & Motivator hỗ trợ và bổ sung cho nhau, mang lại giá trị có tính ứng dụng giúp chủ doanh nghiệp thấu hiểu phong cách hành vi và động lực của nhân viên để tối ưu hóa hiệu suất công việc và phát triển khả năng lãnh đạo.

KHÓA HUẤN LUYỆN DISC & MOTIVATOR

KHOA HỌC, CHUYÊN SÂU VÀ BÀI BẢN

Ứng dụng DISC & Motivator để thấu hiểu bản thân, “đọc vị” tính cách và nhu cầu của các đối tượng giao tiếp khác nhau thông qua hành vi ứng xử.

Ứng dụng DISC & Motivator để thấu hiểu phong cách hành vi và động lực của nhân viên để kiến tạo đội ngũ, tối đa hóa hiệu suất công việc, tăng cường năng lực lãnh đạo và quản trị truyền thông hiệu quả.

Ứng dụng DISC & Motivator để tuyển chọn nhân sự phù hợp, huấn luyện đội ngũ bán hàng, gia tăng tỷ lệ khách hàng trung thành, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận.

KHÓA HUẤN LUYỆN DISC & MOTIVATOR

CƠ HỘI TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN
DISC & MOTIVATOR ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU

Tham gia khóa huấn luyện DISC & Motivator, bạn nhận được giá trị tương xứng với khoản đầu tư ban đầu và không ngừng gia tăng theo thời gian.

Được huấn luyện tại chỗ kiến thức chuyên sâu về DISC & Motivator và được cấp chứng chỉ huấn luyện quốc tế.

Được phân phối bài đánh giá DISC và Motivator với giá phân phối đặc biệt chỉ dành cho nhà huấn luyện DISC & Motivator.

Được cung cấp các chương trình đào tạo nội bộ về DISC và Motivator cho khách hàng.

Được huấn luyện định kỳ để thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về DISC & Motivator và có cơ hội trở thành Master Coach.

KHÓA HUẤN LUYỆN DISC & MOTIVATOR

CƠ HỘI GẶP GỠ DIỄN GIẢ JENNIFER VOITLEIN -
CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN DISC & MOTIVATOR QUỐC TẾ

Jennifer Voitlein là chuyên gia giảng dạy và huấn luyện DISC & Motivator của Công ty Assments 24x7 – Công ty chuyên cung cấp các công cụ đánh giá trực tuyến hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Bà từng làm việc với các chuyên gia phát triển về nhân sự, dịch vụ chăm sóc khách hàng, tài chính, đầu tư cho các công ty và tập đoàn đa quốc gia.

Jennifer Voitlein tốt nghiệp cử nhân Nghệ thuật Tranh luận và Hùng biện tiếng Anh, Thạc sĩ Khoa học Tâm lý, Thạc sĩ Nghệ thuật Giáo dục và Đào tạo dành cho người lớn, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản lý Nhân sự.

Chi phí: 45.000.000 Đồng

Thời lượng: 2 ngày

Thời gian: Ngày 25 - 26/05/2017

Địa điểm: Lầu 3, Tòa nhà BCA, 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP. HCM